Lượt xem: 14923

Có một thống kê rất thú vị ở Mỹ nhưng chúng ta hãy nhìn những thống kê đó ở Việt Nam và bạn cũng thấy cũng có điểm chung như sau:

  • 50% số doanh nghiệp thành lập sau 2 năm
  • 80% số doanh nghiệp thành lập sau 5 năm
  • 96% số doanh nghiệp thành lập sau 10 năm

Sẽ phá sản

Điều đáng suy ngẫm ở đây là tại sao họ lại phá sản?

Có phải họ không còn đam mê nữa?

Có phải họ không có ý tưởng tốt?

Có phải họ thiếu nguồn lực?

Theo tôi thì không phải như vậy bởi vì nếu họ đưa cho tôi ý tưởng của họ thì tôi có thể tìm ra 1 công ty thành công với cùng ý tưởng đó giống họ.

Có một trong những người thầy của tôi có chia sẻ rằng:

Vấn đề của doanh nghiệp khi họ phá sản chỉ đơn giản gồm có 2 thứ

1. Họ không có đủ công cụ và kỹ năng để tìm ra điều mà họ cần phải làm nghĩa là họ không biết họ làm gì

2. Khả năng thực thi nó

Họ làm những việc vô ích nhiều hơn là những việc có ích nghĩa là làm nhiều việc không tạo ra tiền hơn là việc tạo ra tiền và giúp cho doanh nghiệp lớn lên.

Ngoài ra, có một thống kê nữa đó là

95% số doanh nghiệp được lập ra thì không bao giờ có doanh số quá $2M.

Vấn đề chết nữa của doanh nghiệp đó chính là họ trung thành với việc chơi cuộc chơi nhỏ.

Nghĩa là họ không chịu lớn... đơn giản là họ không biết cách đưa công ty lên một level mới.

Điều hiển nhiên của việc không chịu lớn đó chính là không sử dụng đòn bẩy...

Không sử dụng đòn bẩy thì phải làm nhiều.

Làm nhiều thì mệt.

Mình mệt mỏi thì công ty chết.

Và nếu muốn vượt qua được cái đó phải lớn lên trong tâm trí...

Vậy nên hãy học cách để sử dụng não hơn là sử dụng sức mạnh cơ bắp...

Nghĩ nhiều hơn và làm ít hơn

Print version

 
Comments

Sender

Nội dung